Инструменты и аксессуары для ремонта и строительства
СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС

100%

ПОЛЬСКИЙ КАПИТАЛ

Наша компания является крупнейшим дистрибьютором и производителем изделий для ремонта и строительства в Польше. Наши бренды, такие как HARDY, SCLEY и KUSSNER, доступны в более чем 1500 дистрибьюторских центрах по всей стране, включая крупнейшие сети магазинов «Сделай сам». Наши торговые представители сосредоточены на интересах клиентов и стремятся выполнять заказы в течение одного дня. С удовольствием представляем нашу продукцию и концепции продаж.

НАШИ БРЕНДЫ
МЫ

ПРЕДЛАГАЕМ

2 500

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ ТОВАРОВ


ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ
РЕМОНТА


ШЛИФУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ


СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ


ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ

Produkty » HARDY » Maski ochronne

,,KAEM sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Baranowie, informuje, iż wprowadzona do obrotu maska filtrująca Hardy 1500-680010, FFP3, kod EAN 5905061051020 (z zaworkiem) nie spełnia zasadniczych wymagań określonych w załączniku II rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/6867EWG, w zakresie oporu oddychania (wdechu i wydechu) dla badanej klasy ochrony (FFP3), co stwarza zagrożenie ograniczonego dopływu tlenu w trakcie użytkowania wyrobu i może powodować konieczność ściągnięcia wyrobu z twarzy, a zatem przedostania się do płuc, zanieczyszczonego powietrza oraz z uwagi na brak oznaczenia symbolu NR lub R przy wskazanej klasie ochrony (FFP3); maska filtrująca Hardy 1500-700010, FFP2, kod EAN 5905061067687 i maska filtrująca Hardy 1500-720020, FFPI, kod EAN 5905061067700, nie spełniają zasadniczych wymagań załącznika II ww. rozporządzenia, w zakresie penetracji mgłą oleju parafinowego dla badanej klasy ochrony (maksymalny stopień wytrzymałości materiału filtracyjnego na destrukcyjne działanie zanieczyszczeń obecnych w powietrzu), co stwarza zagrożenie braku zapewnienia odpowiedniej ochrony użytkownikowi przed zanieczyszczonym powietrzem oraz z uwagi na brak oznaczenia symbolu NR lub R przy wskazanej klasie ochrony (FFP2, FFPI); maska filtrująca Hardy 1500-640010, FFPI, kod EAN 5905061051006 nie spełnia zasadniczych wymagań określonych w załączniku II rozporządzenia 201 6/425, z uwagi na brak oznaczenia symbolu NR lub R przy wskazanej klasie ochrony (FFP l ). Ponadto w wyrobach stwierdzono niezgodności formalne, z uwagi na brak symbolu identyfikującego typ półmaski; brak numeru identyfikacyjnego jednostki notyfikowanej uczestniczącej w procedurze oceny zgodności wyrobu; brak w instrukcji użytkowania ostrzeżenia, że półmaska filtrująca do ochrony przed cząstkami, nie powinna być używana dłużej niż w ciągu jednej zmiany roboczej; brak objaśnień piktogramów dotyczących warunków przechowywania (temperatura i wilgotność); brak deklaracji zgodności UE i certyfikatu oceny typu UE i dokumentów potwierdzających przeprowadzenie procedury oceny zgodności wyrobu. Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencjii Konsumentów"

1500-720020

Data produkcji: 25.04.2015
Data ważności: 25.04.2019

1500-640010

Data produkcji: 10.01.2018
Data ważności: 09.01.2023

1500-680010

Data produkcji: 31.05.2015
Data ważności: 30.05.2022

1500-700010

Data produkcji: 25.04.2015
Data ważności: 25.04.2019


ИООО "Харды тулс"
пер. Козлова,7Б, пом 4
220037, Минск,
Тел/факс: +375-17-245-13-02
+375-17-245-04-54

Бэк офис

Минск: +375 29 687 74 49,
+375 29 687 74 43
Минская область:
+375 29 311 21 82
Брестская область:
+375 29 687 76 91
Витебская область:
+375 29 744 98 59

Гомельская область:
+375 29 687 76 90
Гродненская область:
+375 29 606 05 32
Могилевская область:
+375 29 126 29 83